Search
Close this search box.

5 jaar Lifestyle4Health: de beweging op gang

16 maart, 2023
beeldmerk 5 jaar Lifestyle4Health
Delen:

In 2023 bestaat Lifestyle4Health 5 jaar. TNO en LUMC namen in 2018 het initiatief tot dit nationale platform met als doel de ziektelast van leefstijlgerelateerde ziekten binnen 10 jaar met 50% te verminderen door leefstijlinterventies in de behandeling van deze ziekten een centrale plek te geven, samen met zelfzorg en regie op eigen gezondheid.

Het initiatief bleef niet onopgemerkt. Al snel sloten visionaire partijen – kennisinstellingen, zorgverleners, bedrijfsleven, overheden en patiëntenorganisaties/ burgers en hun experts – zich aan, met het Diabetesfonds als eerste officiële partner. Met deze partners werken we vanuit een gemeenschappelijke onderzoekagenda al 5 jaar aan het samenbrengen van partijen en kennis voor een gezonder Nederland. “We zijn erg trots waar we na 5 jaar staan. We hebben als platform het onderwerp leefstijlgeneeskunde op de agenda gekregen. We zijn op stoom, hebben al veel bereikt en blijven ons de komende jaren inzetten voor de implementatie van leefstijlinterventies in de behandeling van mensen met een (chronische) ziekte”, vertelt Hanneke Molema, samen met Marjan van Erk verantwoordelijk voor het Lifestyle4Health programmabureau.

Van idee tot beweging

Het begon met meerdere publicaties en klinische observaties over de waarde die leefstijl kan hebben in de behandeling van chronische ziekten, die Hanno Pijl (LUMC) en Ben van Ommen (TNO) onder de aandacht brachten. Ben van Ommen: “Het werd de missie van Hanno en mij om leefstijlgeneeskunde echt op de kaart te zetten. We zochten dus een kring van medestanders om samen een nog grotere groep te overtuigen van de potentie van leefstijlgeneeskunde, en dat is ons zeer goed gelukt”.  “We waren ervan overtuigd dat voor veel chronische ziekten  leefstijl een veel krachtiger interventie kan zijn dan medicatie. Met het wetenschappelijke bewijs en inzichten schreef ik samen met Martijn van Winkelhof en diverse experts uit de gezondheidszorg een opiniërend artikel. Onze boodschap: leefstijlgeneeskunde is nodig voor een fundamentele omslag in de zorg(kosten). Dit artikel vormde de basis van het ‘Manifest Leefstijlgeneeskunde’ (mei 2018) en het manifest heeft de beweging vervolgens echt op gang gebracht”, legt Hanno Pijl uit.

Leefstijlgeneeskunde mijlpalen

Het samenbrengen van expertise en kennis, samenwerken aan een gedeelde missie en het delen van wetenschappelijk bewijs ter onderbouwing van onze missie is de motor van Lifestyle4Health. Belangrijke mijlpalen zijn naast het ‘Manifest Leefstijlgeneeskunde’, het jaarlijkse Lifestyle4Health-congres, de ‘Bundel Wetenschappelijk bewijs leefstijlgeneeskunde’ (december 2019), de ‘Wetenschappelijke notitie over de relaties tussen COVID-19, metabole ontregeling, weerstand en leefstijlinterventies’ (mei 2020), het ‘Manifest leefstijlgeneeskunde en werk’ (november 2020), de Routekaart Leefstijlgeneeskunde, ‘Invloed van leefstijlfactoren op de vatbaarheid, ziektebeloop en herstel van COVID-19’ (januari 2022, in opdracht van ZonMw) en de position paper ‘Gedragsexpertise is de sleutel tot effectief leefstijlbeleid’ (juli 2022).

Lifestyle4Health in cijfers

  • Opgericht in 2018
  • 25 partners
  • 6 programmalijnen
  • 100 zorgprofessionals betrokken in programmalijnen
  • 5 wetenschappelijke congressen, met 150-200 deelnemers
  • 6.000 volgers op LinkedIn
  • 17 podcasts, 1.500 vaste podcastluisteraars
  • Maandelijks 200-1.000 websitegebruikers

Ambitieus over de toekomst

In september 2022 is het Integraal Zorg Akkoord (IZA) gesloten. Daar is onder meer in opgenomen dat VWS vanaf 2023 middelen beschikbaar stelt voor de uitvoering van een brede leefstijlcoalitie, met als doel implementatie van leefstijl in de gezondheidszorg. Het resultaat is de ‘Coalitie Leefstijl in de Zorg’, met als missie: “de inzet op gezonde leefstijl maakt per 1 januari 2025 integraal onderdeel uit van de reguliere zorg voor mensen met een gezondheidsklacht, aandoening of ziekte (risicogroepen en patiënten).“ “De Coalitie Leefstijl in de Zorg is onder meer een gevolg van wat we met ons Lifestyle4Health-netwerk gezamenlijk de afgelopen jaren hebben bewerkstelligd. We kijken ernaar uit om vanuit deze coalitie verder aan de slag te gaan met de implementatie van leefstijl binnen de curatieve zorg. Daarnaast blijven wij ons onverminderd inzetten om het effect van leefstijlgeneeskunde te onderzoeken en onder de aandacht te brengen, ook op gebieden die buiten de reguliere zorg vallen zoals bijvoorbeeld leefstijlgeneeskunde in de arbocuratieve zorg”, besluit Molema.

Topics:

Bekijk alle nieuwsberichten van Lifestyle4Health

Blijf up-to-date

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent Leefstijlgeneeskunde. En schrijf je in voor de nieuwsbrief

Blijf up-to-date

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent Leefstijlgeneeskunde. En schrijf je in voor de nieuwsbrief

Ik steun het Manifest voor Leefstijlgeneeskunde en werk en vind dat leefstijlgeneeskunde een plek moet krijgen in de werkcontext