Aanmelding voor de 3e netwerkbijeenkomst Lifestyle4Health

Datum: donderdag 9 september 2021
Aanvang: 14:45 uur
Einde: 17:00 uur

Meer informatie over de deelsessies vindt u onder het formulier.

Hieronder kunt u aangeven aan welke 2 deelsessies u wenst deel te nemen. U kunt zich maximaal voor 1 sessie per ronde aanmelden. Meer informatie over de sessies vindt u onder het formulier.
Ronde 1:
Ronde 2:
U ontvangt van ons een deelnamebevestiging.

Meer informatie over de sessies

Informatie deelsessies – ronde 1 

PPS-UP: Urgentie op Preventie zetten. Met een groot aantal partijen hebben we een PPS-voorstel geschreven gericht op versterken en versnellen van preventie in Nederland. De Covid-19-pandemie heeft zeer duidelijk laten zien hoe urgent dit is. In deze sessie geven we een korte toelichting op de plannen. Daarna gaan we graag met u in gesprek over mogelijke of benodigde uitbreiding van het programma en samenwerking rondom dit thema, om de impact op gezondheid zo groot mogelijk te maken. Georganiseerd door Jochen Mierau & Marjan van Erk.  

Expertsessie m.b.t. de Kennisinventarisatie Leefstijl & Covid-19. Op verzoek van ZonMw gaan onderzoekers vanuit het Lifestyle4Health netwerk in de periode juli-oktober 2021 een kennisinventarisatie rondom leefstijl en Covid-19 uitvoeren. Het doel is om de kennis over de invloed van leefstijl op de vatbaarheid, ziektebeloop en herstel van Covid-19 samen te brengen. Meer informatie vindt u hier. In deze sessie bespreken we graag met u de aanwezige kennis en de ontbrekende kennis. De output van de sessie wordt meegenomen in de kennisinventarisatie. Georganiseerd door Karin Bosch & Jolanda van Bilsen, samen met Marjolein Meijerink, Daan Frel en Tim Pele. 

Deelsessie Effect meten van 2diabeat aanpak2diabeat wil de opmars van diabetes type 2 stoppen. Maar hoe toon je nu aan of de aanpak van 2diabeat daarin slaagt? Op welke manieren kan je het effect en de impact van de aanpak meten? Dat werkt TNO, met input van Lifestyle4Health experts, uit in het 2diabeat effectkader. Tijdens deze sessie gaan we graag met u in discussie over de eerste versie van het effectkader en de (on)mogelijkheden ervan in de praktijk. Bevat het kader de juiste maten, meetinstrumenten en methoden om tot een landelijk gedragen effect- en impactevaluatie te komen? Een die aansluit bij wetenschap, beleid en praktijk. Georganiseerd door Martine van Egmond, Marloes Vooijs en Dide Reijmer.  

Informatie deelsessies – ronde 2 

Deelsessie ‘Biologie’ zal focussen op chronobiologie, oftewel de biologische klok of circadiaans 24 uurs ritme van het lichaam, en hoe dit leefstijlziekten zoals diabetes beïnvloedt. Het recent gestarte project “TIMED” zal worden toegelicht, waarin de invloed van leefstijl op de verstoring biologische klok zal worden onderzocht en we bediscussiëren wat we vandaag in de praktijk al wel/niet kunnen doen rondom het herstellen van het 24-uurs-ritme van de stofwisseling. Georganiseerd door Suzan Wopereis.  

Deelsessie ‘Data’. Binnen deze deelsessie zal met name de voortgang van de white paper over data en preventie (zowel in population health als op individuele basis) onderdeel van discussie zijn; deelnemers wordt gevraagd actief input te leveren op de draft white paper. Georganiseerd door Niels Chavannes en Jildau Bouwman. 

Deelsessie ‘Implementatie’. Tijdens deze sessie zullen de eerste resultaten van het DIABLEND project worden gedeeld.  DIABLEND is de eerste fase van de studie in Den Haag naar gepersonaliseerde leefstijlprogramma’s die afgestemd zijn op de fysieke, mentale, sociaaleconomische en gedragskenmerken van mensen met type 2 diabetes. Daarnaast zullen inzichten gedeeld worden over hoe e-health applicaties aangepast worden voor laaggeletterden ter ondersteuning van leefstijlverandering. Tot slot zullen met elkaar in break out sessies lopende projecten en best practices delen met het Diabetesfonds ten aanzien van leefstijlinterventies voor diabetesremissie. Georganiseerd door Jessica Kiefte en Rimke Vos.  

Ik steun het Manifest voor Leefstijlgeneeskunde en werk en vind dat leefstijlgeneeskunde een plek moet krijgen in de werkcontext