Herstellen van ziektes door middel van leefstijlinterventies.

LIFESTYLE4HEALTH

Dat leefstijl van groot belang is om gezond te zijn en te blijven, weten de meeste Nederlanders wel. Maar dat leefstijlinterventies effectief ingezet kunnen worden voor herstel of behandeling van ziekten is minder bekend. Daarom zetten wij ons bij het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde juist daarvoor in; onder de naam Lifestyle4Health. Lifestyle4Health streeft er naar om de ziektelast van leefstijl gerelateerde ziekten binnen tien jaar met 50% te verminderen door leefstijlinterventies in de behandeling van deze ziekten een centrale plek te geven, samen met zelfzorg en regie op eigen gezondheid.

Lifestyle4Health wil leefstijl gerelateerde ziekten zo veel als mogelijk omkeren door:

  • Verdere wetenschappelijke onderbouwing voor leefstijlinterventies
  • Toepassing van innovaties die mensen in staat stellen om binnen hun mogelijkheden zelf regie te voeren over hun gezondheid
  • Het bundelen van alle krachten in Nederland en lopende en nieuwe initiatieven verbinden.

partners

We hebben het genoegen om samen te werken met diverse partners. Doet u ook mee?

Strategische partners

Netwerk partners

Voor meer informatie over de verschillende partnerprogramma’s bekijk de pagina samenwerken of neem contact op met Lifestyle4Health:

Annual conference 2020

4 March 2020 – The Hague